2 %2 %

2 %

Vážení sponzori, milí priatelia, ďakujeme Vám za doterajšiu podporu, ktorá nám prostredníctvom OZ Štiavnické múzy umožňuje realizovať niektoré umelecké aktivity v Banskej Štiavnici v spolupráci s našou Hudobnou a umeleckou akadémiou Jána Albrechta. Budeme veľmi radi, ak aj v tomto roku prostredníctvom Občianskeho združenia “Štiavnické múzy” podporíte našu umeleckú a...
SCHEMNITIENSIS - medzinárodný hudobný festival SCHEMNITIENSIS - International Music Festival

SCHEMNITIENSIS – medzinárodný hudobný festival

Pozývame Vás na každoročné podujatie našej akadémie 6. Medzinárodný hudobný festival SCHEMNITIENSIS 2017 SCHEMNITIENSIS 2017_program ******************************************** Srdečne Vás pozývame na koncerty 7. 7. 2016, 17:00 p.m., baroková kaplnka, Múzeum Sv. Anton Koncert_Marec_Tomko_07_07_2016_17_00_Sv_Anton ******************************************** Srdečne Vás pozývame na koncerty 25. 06. 2016, 16:00, ZUŠ, nám. Sv. Trojice 4 a jazzový koncert...
Medzinárodné interpretačné dni klasickej gitarovej hryInternational Days of Classical Guitar Performance

Medzinárodné interpretačné dni klasickej gitarovej hry

Pozývame Vás na každoročne organizované podujatie 9. MEDZINÁRODNÉ INTERPRETAČNÉ DNI KLASICKEJ GITAROVEJ HRY 8. – 10. júna 2017 Program Gitarove dni 2017 CENA_PRICE HUAJA_JAMAA 2017 Prihláška_Gitarové dni 2017 ***************************************** Program_Gitarové dni 2016 Pridružená akcia: William Feasley (USA)_gitarový recitál_28_06_2016 William Feasley_workshops_28_06_2016 V prípade záujmu zúčastniť sa aktívne alebo pasívne celého alebo...
Deň otvorených dveríDoors Open Day

Deň otvorených dverí

Pozývame Vás na Deň otvorených dverí! 18. 03. 2017; 14:00 – 17:00 Radi Vás privítame na našej akadémii na Botanickej 2, Banská Štiavnica a poskytneme Vám informácie o akreditovaných bakalárskych a magisterských programoch a ďalších súčasných i pripravovaných formách štúdia. Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na Vás!
KoncertyConcerts

Koncerty

Adventný koncert 17. 12. 2016 žiaľ pre chorobu zrušený Srdečne Vás pozývame na decembrové koncerty Koncert_10.12. 2016_16. hod HUAJA_koncert BS_15_12_2016 Adventny koncert_17. 12. 2016_17. hod *********************************************************** Koncert_04.12. 2016_16. hod Srdečne Vás pozývame na Spoločný koncert pedagógov HUAJA a FMU AU Koncert_11. 11. 2016_18. hod Zároveň Vás pozývame na vernisáž v...
Akreditované bakalárske a magisterské programyAccredited Bachelor and Master Study Programmes

Akreditované bakalárske a magisterské programy

1. Hudobná teória a interpretácia 2. Hudobná teória a tvorba Denná a externá forma štúdia 1. Music Theory and Performance 2. Music Theory and Composition Daily and external form of study
Pokyny na prijímacie pohovoryEntrance Exam: Information

Pokyny na prijímacie pohovory

Prijímacie pohovory pre akademický rok 2016/2017 Bakalárske a magisterské študijné programy v študijnom odbore: 2.2.3 Hudobné umenie Názov študijného programu Forma štúdia Dĺžka štúdia 1 Hudobná interpretácia a teória (HIT) – Bc. štúdium denná 6 semestrov (3 roky) 2 Hudobná interpretácia a teória (HIT) – Bc. štúdium externá 8 semestrov...
Doplňujúce pedagogické štúdiumSupplementary Pedagogical Study

Doplňujúce pedagogické štúdium

Ponúkame doplňujúce
pedagogické štúdium (DPŠ)
ku stredoškolskému
a bakalárskemu diplomuWe offer the Supplementary Pedagogical Study to the Bachelor Study Programmes
KurzyCourses

Kurzy

Ponúkame hudobné a výtvarné kurzov pre všetky vekové kategórie, aj pre začiatočníkov!We offer music and fine art courses for all age groups and for beginners too!
Latest entries
Výberové konanie

Výberové konanie

HUAJA BŠ v súčasnosti nevypisuje výberové konanie na obsadenie miesta  
Prečo študovať na HUAJA?

Prečo študovať na HUAJA?

Prečo študovať hudbu na Hudobnej a umeleckej akadémii Jána Albrechta?
Prípravný kurz na prijímacie pohovory

Prípravný kurz
na prijímacie pohovory

Jednodňový prípravný kurz na prijímacie pohovory na akreditované bakalárske štúdium
Významné osobnosti na našej akadémii

Významné osobnosti na našej akadémii

Pozývame Vás na prednášky a semináre / We invite you to the lectures and seminar: Prof. univ. dr. Nelida Nedelcuț, PhD., Academy of Music „Gheorghe Dima” Cluj-Napoca, Rumunsko/ 11 – 14. 06. 2016, HUAJA, Botanická 2, Banská Štiavnica Nelida Nedelcut_lecture_seminar_06_2016 CV_prof_Nelida Nedelcut ******************************************************************* Pozývame Vás na prednášky a semináre / We invite you to the...
Video prezentácie

Video prezentácie

Koncerty na Hudobnej a umeleckej akadémii Jána Albrechta 2015 – výber Koncert Chelsea Gallo – dirigovanie, 2. roč. Mgr.art štúdia 2015 Zostrih z bakalárskych jazzových koncertov 2015 Jazzový koncert pedagógov 2015 Koncert pedagógov a študentov 2015 Béla Ágoston a hostia 2015 Jazzový koncert študentov 1. a 2. roč. Bc. štúdia – výber 2015 Slávnostné promócie...
Prípravný semester

Prípravný semester

Prípravný semester Pre záujemcov o bakalárske programy, ktorí pred prijímacími pohovormi potrebujú dlhší čas na prípravu, ponúkame možnosť štúdia v prípravnom semestri, resp. v dvoch prípravných semestroch. V rámci prípravného semestra/semestrov študent získa nielen vedomosti a obraz o type a spôsobe štúdia na HUAJA BS, ale aj dostatočnú prípravu na úspešné zvládnutie prijímacích pohovorov na...
Medzinárodné sympózium

Medzinárodné sympózium

X. Medzinárodné sympózium Jána Albrechta: Filozofické koncepcie v hudbe a umení bude sa konať 24-26. 10. 2017 Prihlášky na aktivnu alebo pasívnu účasť: info@huaja.org Pozývame Vás na IX. Medzinárodné sympózium Jána Albrechta: Filozofické koncepcie v hudbe a umení Téma: Súčasný vývoj v umení, muzikológii, vedách o umení a vo filozofii Program_Symposium_2015
Slávnostné promócie

Slávnostné promócie

Slávnostné promócie 2015 Sieň komorských grófov Banská Štiavnica ************************ Prvé slávnostné promócie sa konali 27. 6. 2014 v Sieni komorských grófov v budove Kammerhofu v Banskej Štiavnici Pozrite si video Prvé slávnostné promócie 2014 Foto: Ľubomír Lužina