V súčasnosti HUAJA BS ponúka dva akreditované bakalárske (Bc.), dva akreditované magisterské (Mgr.art.) programy a doktorandský študijný program
v odbore:
2.2.3 Hudobné umenie v dennej a externej forme:

Bc. štúdium
1. Hudobná interpretácia a teória (HIT)
2. Hudobná tvorba a teória (HTT)

Bc_HIT_MPT_Študijný plán_Study Plan_DF_FT
Bc_HIT_MPT_Študijný plán_Study Plan_EF_PT
Bc_HTT_MCT_Študijný plán_Study Plan_DF_FT
Bc_HTT_MCT_Študijný plán_Study Plan_EF_PT

Mgr.art. štúdium
1. Hudobná interpretácia a teória (HIT)
2. Hudobná tvorba a teória (HTT)

Mgr.art_HIT_MPT_Študijný plán_Study Plan_DF_FT
Mgr.art_HIT_MPT_Študijný plán_Study Plan_EF_PT
Mgr.art_HTT_MCT_Študijný plán_Study Plan_DF_FT
Mgr.art_HTT_MCT_Študijný plán_Study Plan_EF_PT

ArtD. doktorandské štúdium
Hudobná interpretácia a tvorba (HIaT)

Študijný plán_Study plan_3a_MPaC_HIaT_D_Full-time_ArtD
Študijný plán_Study plan_3b_MPaC_HIaT_E_Part-time_ArtD