ERASMUS

Inštitucionálny Erasmus koordinátor

prof. PhDr. Zuzana Martináková, PhD.
E-mail: martinakova@huaja.org

Erasmus koordinátor oddelenia

Mgr. Jana Valašťanová:
E-mail: valastanova@huaja.org

Koordinátor pre mobility

Rastislav Sekerka:
E-mail: sekerka@huaja.org

HUAJA získala Erasmus Charter (ID code SK BANSK-S01) v roku 2012. 
Erasmus charter for higher education v rámci programu Erasmus+ získala v roku 2014 a najnovší Erasmus charter v roku 2020.

Erasmus charter 2012

Erasmus charter 2014

Erasmus policy statement

Erasmus charter 2020

Program Erasmus+ umožňuje: 

  • absolvovanie časti štúdia pre študentov HUAJA v zahraničí na partnerských univerzitách s podobnými študijnými programami, ktoré sú zapojené do programu Erasmus+,
  • absolvovanie stáže pre študentov HUAJA v zahraničí na rôznych inštitúciách (základné, stredné a vysoké umelecké školy, orchestre, agentúry, hudobné a umelecké inštitúcie a pod.), ktoré nemusia byť zapojené do programu Erasmus+,
  • absolvovanie časti štúdia na HUAJA pre študentov zo zahraničia z partnerských univerzít s podobnými študijnými programami, ktoré sú zapojené do programu Erasmus+,
  • absolvovanie stáže na HUAJA pre študentov zo zahraničia z partnerských univerzít s podobnými študijnými programami, ktoré sú zapojené do programu Erasmus+,
  • vysielanie pedagógov HUAJA – program mobilita výučba – do zahraničia na partnerské univerzity s podobnými študijnými programami, ktoré sú zapojené do programu Erasmus+,
  • vysielanie pedagógov alebo administratívnych pracovníkov HUAJA – program mobilita školenia – do zahraničia na partnerské univerzity s podobnými študijnými programami, ktoré sú zapojené do programu Erasmus+,
  • prijímanie pedagógov – program mobilita výučba – zo zahraničia z partnerských univerzít s podobnými študijnými programami, ktoré sú zapojené do programu Erasmus+,
  • prijímanie pedagógov alebo administratívnych pracovníkov – program mobilita školenia – zo zahraničia z partnerských univerzít s podobnými študijnými programami, ktoré sú zapojené do programu Erasmus+,
  • prijímanie odborníkov z praxe – program mobilita výučba – zo zahraničia z rôznych inštitúcií (základné a stredné umelecké školy, orchestre, agentúry, hudobné a umelecké inštitúcie a pod.).

Dôležité informácie

Viac informácií nájdete na oficiálnej stránke Erasmus+

Študijné programy a katalóg kurzov

 

Course Information Sheet

BACHELOR STUDY

Music Performance and Theory

Music Performance and Theory

(OBLIGATORY SUBJECTS)

Music Performance and Theory

(OPTIONAL OBLIGATORY SUBJECTS)

Music Composition and Theory

Music Composition and Theory

(OBLIGATORY SUBJECTS)

Music Composition and Theory

(OPTIONAL OBLIGATORY SUBJECTS)

MASTER STUDY

Music Performance and Theory

Music Performance and Theory

(OBLIGATORY SUBJECTS)

Music Performance and Theory

(OPTIONAL OBLIGATORY SUBJECTS)

Music Composition and Theory

Music Composition and Theory

(OBLIGATORY SUBJECTS)

Music Composition and Theory

(OPTIONAL OBLIGATORY SUBJECTS)

DOCTORAL STUDY

Music Performance and Composition

Zabezpečenie projektu, získanie a realizovanie mobilít

Zabezpečenie projektu Erasmus+, postup na získanie a realizovanie mobilít upravuje 

Erasmus smernica

Formuláre na vybavenie mobility 

Pre študentov/absolventov

Zmluva o štúdiu (2022)

ENG

Inštrukcie k zmluve o štúdiu

 

Zmluva o stáži (2022)

SVK

ENG

Inštrukcie k zmluve o stáži

 

Pre zamestnancov

Program mobility - výučba (2022)

SVK

ENG

Program mobility - školenia (2022)

SVK

ENG

Inštrukcie OLA

Správy odchádzajúcich študentov

Správy z realizovaných mobilít na HUAJA

Nelida Nedelcut

Enrico Volpe 

Gianluigi Giglio

Luca Andrea Giordano

Antonio Fraioli

Správy z realizovaných mobilít v zahraničí

Prípadné ďalšie otázky prosím adresujte Erasmus koordinátorke Mgr. Jane Valašťanovej na adresu: valastanova@huaja.org

searchclosefacebook-squareyoutube-playinstagrammenu